Tin Sunfarm

Đoàn Công tác tỉnh Bình Phước đến thăm quan Nông Trại Sunfarm